BREEAM-sertifisering – informasjon

Joh. Johannson Kaffe AS

Nytt kaffeforedlingsanlegg i Vestby

BREEAM informasjonsark

a. Basis beskrivelse av prosjektet Joh. Johannson Kaffe skal flytte produksjonen av ALI, Evergood, Farmer’s Coffee, Green World og Coffee of the World fra Filipstad i Oslo til Vestby i Akershus. Bygget har et bruksareal på ca.9400 m2. Prosjektet har store miljøambisjoner og bygget er prosjektert med så lavt karbon fotavtrykk som mulig, slik at bygget kan oppnå klimanøytralitet over 60 år ved å utvide solcelleparken i fremtiden. Anlegget skal bygges i tre med kun nødvendige bygningsdeler i lavkarbon betong. Prosessanlegget skal gå på biogass og bygget skal driftes som ZEB-O ved hjelp av varmegjenvinning, geobrønner og solceller.

 

b. BREEAM-NOR klasse og score BREEAM-NOR Excellent 78,4 %-poeng
c. Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design Solceller integrert i fasaden, geobrønner, varmegjenvinning fra prosessanlegg som benytter biogass. Nesten hele konstruksjonene er i heltre.
d. Brutto gulvareal (BRA) – m2 9400m2
e. Tomtestørrelse – mål (dekar) 26000 m2
f. Område for lagring (m2) 976m2 (Ferdigvare) + 600m2 (Emballasje)
g. Areal allment tilgjengelig Hele tomten
h. Areal bygd for offentlig bruk 0 m2
i. Beregnet strømforbruk – kWh/m2 22,5 kWh/m2
j. Beregnet bruk av fossil energi – kWh/m2 0
k. Beregnet produksjon av fornybar energi – kWh/m2 (ref Ene 5) 26,1 kWh/m2
l. Beregnet vannforbruk – m3/person/år 20 m3/person/år
m. Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse Aktiv oppfølging av avfallshåndtering med mål om høy sorteringsgrad og tidlig identifisering av nøkkelgrupper.

Prosjektet setter mål for og overvåker vannforbruk.

Det vil bli installert systemer for strømbesparende tiltak i riggfasiliteter.

Det vil bli installert LED byggeplassbelysning som skal gi lavt el. forbruk som blir montert for å gi begrenset med lysforurensning i nærområdet.

 

n. Liste over realiserte tiltak Solceller integrert i fasaden, geobrønner, varmegjenvinning fra prosessanlegg som benytter biogass. Nesten hele konstruksjonene er i heltre.
Prosjektets fremdrift pd: Prosjektet er nå inne i prøvedriftsperioden. I denne perioden vil det foregå testing av tekniske anlegg.