Hva vil du vite om kaffe?

Hva vil du vite om kaffe?

Foto: Colourbox.com

Nå har du muligheten til å være med på å bestemme hvilke temaer og forskningsspørsmål Specialty Coffee Association (SCA) skal forske på. Forskerne ser frem til innspill og synspunkter fra alle kriker og kroker av kaffebransjen.

SCA ønsker å kartlegge hvilken forskning som er relevant, verdifull og nyttig for sine medlemmer og bransjen for spesialkaffe i sin helhet. Organisasjonen oppmuntrer derfor sine medlemmer til å svare på en undersøkelse som skal bidra til å stake ut kursen for fremtidige forskningsprosjekter.

Her kommer du direkte til svarskjemaet.

Specialty Coffee Association
Specialty Coffee Association (SCA) er en medlemsbasert ideell organisasjon som samler alle ledd av verdikjeden knyttet til spesialkaffe over hele verden. Specialty Coffee Association of America og Specialty Coffee Association of Europe slo seg sammen i 2017 og dannet SCA.
Organisasjonen jobber for å utvikle en kaffeindustri som er rettferdig og bærekraftig for alle.