Informasjonskapsler (cookies)

Personvernerklæringen handler om hvordan Joh. Johannson Kaffe AS og JOH-SALG AS samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig

Joh. Johannson Kaffe AS og JOH-SALG AS (heretter kalt Joh. Johannson Kaffe) er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine. Spørsmål om personvern kan rettes til Markedskoordinator Nina Valsø Sann, Nina.Sann@joh.no

 

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som spørreundersøkelser, deltagelse i konkurranse, innsending av kontaktskjema etc.
Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

  • For statistikkinnhenting og administrasjon av nettsiden. Informasjon innhentes for at Joh. Johannson Kaffe AS skal få ytterligere forståelse om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til, og generelle bruksmønstre på Joh. Johannson Kaffes hjemmesider.
  • For å følge opp henvendelser via kontaktskjema, gjennomføre spørreundersøkelser eller avholde konkurranser.

 

Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

 

Personlig identifiserbar informasjon

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

Hvis du retter en henvendelse til Joh. Johannson Kaffe via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post eller fyller inn et skjema, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse, og selve henvendelsen.

Når du besøker Joh. Johannson Kaffes nettsider registreres din IP-adresse. Joh. Johannson Kaffe knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker.
Opplysningene bruker vi til å administrere, vedlikeholde og forbedre sidene våre.

Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilken nettleser som benyttes. Det gjør det mulig å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.

 

Webanalyse og cookies

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Joh. Johannson Kaffe anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

 

Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider.

Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Joh. Johannson Kaffe skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

 

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Joh. Johannson Kaffe som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Joh. Johannson Kaffe.

 

Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Joh. Johannson Kaffe har inngått avtale med følgende databehandlere:

Hubster AS: Utvikler teknologi og innhold for Joh. Johannson Kaffe.

Mekke media: Hoster hjemmesidene til Joh. Johannson Kaffe.

Naug&Venner reklamebyrå: Støtte ved det visuelle uttrykket på hjemmesidene, samt støtte ved konkurranser.

Sjo Kommunikasjon: Bidrar med innhold på Joh. Johannson Kaffe sine hjemmesider.

Alle Joh. Johannson Kaffes nettsider er p.t. plassert på servere i Norge, men våre databehandlere har forbeholdt seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger.

Hvordan sikrer vi opplysningene?

Joh. Johannson Kaffe har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. Og databehandlere i tilknytning til Joh. Johannson Kaffe har skrevet avtaler med sine underdataleverandører.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

 

Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Joh. Johannson Kaffe har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Joh. Johannson Kaffe behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Joh. Johannson Kaffe rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-postadresse som du har sendt inn via våre kontaktskjema, spørreundersøkelser eller kampanjer slettes når saken, undersøkelsen eller kampanjen er avsluttet.

 

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Joh. Johannson Kaffe er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

 

Endringer i erklæringen

Joh. Johannson Kaffe forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Joh. Johannson Kaffe. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

 

List of cookies used

Coockie name Provider Purpose
_utmz Google Analytics This cookie is used to determine the sources visitor used to visit your site.
_utma Google Analytics This cookie is used to determine the unique visitor, visit count and recency.
_ga Google Analytics This cookie is used to determine the unique visitor, visit count and recency.
_gat Google Analytics This cookie is used to determine the unique visitor, visit count and recency.
_gid Google Analytics This cookie is used to determine the unique visitor, visit count and recency.