Kaffeundersøkelsen 2017 – små endringer i nordmenns kaffevaner

Kaffeundersøkelsen 2017 - små endringer i nordmenns kaffevaner

Foto: Colourbox.com

– Kaffeundersøkelsen 2017 viser enkelte endringer i nordmenns kaffevaner, men på totalnivå er konsumet så å si uendret, sier Bjørn Grydeland, konsulent i Norsk Kaffeinformasjon.

Det betyr at Norge fortsatt er i verdenstoppen i kaffedrikking.
– Det høye forbruket har holdt seg stabilt over lang tid, tilføyer Grydeland.Kaffeundersøkelsen er en årlig kartlegging av befolkningens forbruk og holdning til kaffe, og gjennomføres av Ipsos MMI på oppdrag fra Norsk Kaffeinformasjon.

– Dermed kan vi se endringer over tid.

3,7 kopper om dagen
– 7 av 10 drikker kaffe hver dag. Om vi inkluderer de som drikker kaffe ukentlig, blir tallet enda høyere, 84 %. En gjennomsnittlig kaffedrikker får i seg ca. 165 liter kaffe i året, noe som tilsvarer 3,7 kopper* kaffe per dag. Det vil si at det daglig går med rundt 12,8 millioner kopper kaffe! Det drikkes nesten like mye på jobb som hjemme, samtidig som konsumet i helgene er lavere enn i hverdagene.

Ifølge undersøkelsen er det den første kaffen etter at man har stått opp som er den viktigste for de fleste, dernest kommer den første koppen på jobben om morgenen.

Svart kaffe holder koken
Til tross for mange nye kaffedrikker og tilberedningsmetoder er det stadig svart filterkaffe som er favoritten hos folk flest.
– Svart kaffe foretrekkes av 3 av 4. Det er riktignok en liten nedgang blant de som foretrekker svart kaffe, samtidig som det har vært en liten økning i forbruket av kaffedrikker som cappuccino/caffé latte, espresso, iskaffe og smakstilsatt kaffe. Kaffedrikker som caffé latte konsumeres i større grad i Oslo og av dem som drikker kaffe ukentlig eller sjeldnere. Det er for øvrig innbyggerne i Oslo som drikker mest kaffe på kafé og kaffebar, sier Grydeland.

Stordrikkerne
Hvem er så de største stordrikkerne? Kaffeundersøkelsen viser at konsumet er aller høyest blant menn, som drikker særlig mye kaffe på jobb. Når det gjelder aldersvariasjoner, er det gruppen 45–59 år som peker seg ut med det høyeste konsumet. Undersøkelsen viser også at det er regionale forskjeller, der vi finner de mest kaffetørste i Nord-Norge.

De unge drikker mer
Undersøkelsen viser at aldersgruppen under 44 år har hatt økning i konsumet, spesielt de unge under 30 år. Det er særlig helgekonsumet som har økt. For ti år siden var tendensen en ganske annen.
– Da hadde det i flere år vært en nedgang i kaffekonsumet blant de unge. Norsk Kaffeinformasjon hadde faktisk kampanjer for å skape et mer positivt syn på kaffe blant ungdommen.

*En kopp kaffe regnes for å være 1,2 dl