Merkeordninger sikrer miljø og etisk handel

Merkeordninger sikrer miljø og etisk handel

Mange har fått med seg Dagbladets oppslag tidligere i sommer om arbeidsforholdene ved enkelte kaffefarmer i Brasil.

Her belyses en rekke kritikkverdige forhold, og det spørres om hva som gjøres for å motvirke dette. I artiklene er Jesper Nymark, direktør for Danwatch, et uavhengig, undersøkende medie- og researchsenter, intervjuet om forholdene, og matvarekonsernet Nestlé erkjenner at de kjenner til problemene.

Samtidig understrekes det at dette er en strukturell utfordring, og at det derfor ikke bare er kaffeproduksjonen i Brasil som opplever disse problemene.

For å løse disse utfordringene, er det avgjørende å bygge systemer som kan bidra til å sikre småfarmere et bedre livsgrunnlag og en tryggere hverdag. Dette er da også målet med merkeordningene som Joh. Johannson Kaffe AS, NorgesGruppen og andre benytter seg av. Derfor er det nyttig å få med seg hvilke merkeordninger som er stemplet på kaffeemballasjen. Det gjør det mulig for den enkelte forbruker å gjøre valg som sikrer både miljø og bedre levevilkår for mennesker i den 3. verden.

Flere merker
Hvilke merker skal du se etter?
Fairtrade, Debio-godkjent, Nyt Norge, Ø-merket og anbefalt av LHL etc.
Det er lett å miste oversikten i floraen av offentlige og bransjedrevne merkeordninger som møter forbruker i butikkhyllene.

Her følger en oversikt de merkene som er i bruk for å klassifisere ulike typer kaffe.

Fairtrade
Fairtrade er en internasjonal merkeordning for rettferdig handel med jordbruksprodukter fra fattige land. Det betyr at varer merket med Fairtrade-symbolet kommer fra plantasjer og kooperativer som er organisert av selvstendige bønder, og som er sertifisert etter en standard for inntekt, arbeidsforhold og grunnleggende rettigheter, samt miljøvennlig produksjon. Det er sertifiseringsorganisasjonen FLO-CERT som kontrollerer at standarden overholdes.

Les mer om Fairtrade Norge her

UTZ Certified
UTZ Certified er en internasjonal merkeordning for blant annet kaffe, te og kakao. UTZ-sertifisering skal sikre sporbarhet, bærekraftig jordbruk og bedre lønns- og arbeidsvilkår hos produsentene.

Les mer om UTZ sitt arbeid her

Rainforest Alliance Certified TM
Rainforest Alliance CertifiedTM er merkeordningen til den internasjonale non-profit organisasjonen Rainforest Alliance for produkter som kaffe, te, bananer og kakao. Merket indikerer at det er tatt miljømessig og sosialt ansvarlig praksis under produksjonen.

Les mer om Rainforest Alliance CertifiedTM her

Debio
Ø-merket er det synlige beviset for at produksjon og produkter er kontrollert og godkjent av Debio. Debio har et nasjonalt og internasjonalt regelverk som gir retningslinjer for å godkjenne Ø-merket i profileringen av økologiske produkter. Debio samarbeider med IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movement) som er en internasjonal organisasjon dedikert arbeidet med å trygge og fremme økologisk produksjon på global basis.

Les mer om Debio-ordningen her