Ansvarlig handel

Ansvarlig handel

Joh. Johannson Kaffe AS jobber for å bidra til gode arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. Vi har derfor formulert et sett med etiske retningslinjer basert på anerkjente internasjonale konvensjoner om arbeidsforhold og miljø som er inntatt i de fleste lands lovverk.

Fokus på sikre arbeidsforhold, rettferdig lønn, helse- og miljøtiltak bidrar til økonomiske fordeler og styrket konkurranseevne i det globale markedet. Oppfylles disse punktene vil kostnader kunne kuttes gjennom at produktiviteten øker og kvalitet blir forbedret.

Joh. Johannson Kaffe AS ønsker å sikre at våre råmaterialer blir produsert under gode arbeidsforhold, og at de ansatte i hele leverandørkjeden blir rettferdig behandlet. Vi har et nært samarbeid med våre leverandører og produsenter. Dersom vi finner elementer som bryter med landets arbeids- og miljølovgivning og/eller Joh. Johannson Kaffes etiske retningslinjer, vil ikke Joh. Johannson Kaffe bryte kontrakten, men samarbeide om innføre tiltak for forbedringer.

Forholdet mellom Joh. Johannson Kaffe og våre samarbeidspartnere er basert på gjensidig respekt, og alle parter skal kommunisere på en god og konstruktiv måte gjennom prosessen. Vårt mål er å påvirke arbeidet mot respekt for arbeids- og miljøforhold.

 

 


Joh. Johannson Kaffe har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) siden 2002.

IEH er en organisasjon som arbeider for etisk handel. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. IEHs mål er å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i deres leverandørkjeder samt styrke oppslutningen om etisk handel.

Les mer om Initiativ for Etisk Handel her