Samfunnsansvar

Joh. Johannson Kaffe’s samfunnsansvar er en sentral del av vår forretningsstrategi og skal utgjøre en rettesnor for alt arbeid vi gjør i vår bedrift. Vi skal bidra positivt overfor våre kunder, leverandører, ansatte og over samfunnet for øvrig. En sunn forretningsfilosofi innebærer et aktivt samfunnsansvar hva gjelder miljø og klima, trygghet og sikkerhet samt gode etiske … Continue reading Samfunnsansvar