Statustall april 2018

Dagligvare:
Nedgang i totalmarkedet på kaffe på dagligvare pr. uke 16

Pr. uke 16 er volumet på kaffe på dagligvare tilbake med 4%. Størst tilbakegang har NorgesGruppen, noe som skyldes færre kampanjer hos MENY og SPAR på kaffe i 2018 kontra 2017. Kiwi har fortsatt god vekst på kaffe med sin satsning på 49,90 på Evergood 500g.  Både Coop og Rema har kjørt tøffe kampanjer på kaffe, og har derfor begge en liten økning. Det forventes en langt sterkere måling når vi får med oss 17.mai, hvor NorgesGruppens kjeder er forventet å slå hardt tilbake.

Nielsen pr uke 16_2018

Nielsen pr uke 16_2018

Servering:
Salg fra ASKO for alle kategorier under «Servering» viser 59 tonn over i fjor, 5% økning. For kat 05 Storhusholdning isolert er resultat for Joh. Johannson Kaffe minus 65 tonn.
Ved signering av nye avtaler med ASKO har enkelte store kunder innen faghandel, W&J, Maske og Lyreco, blitt flyttet fra kat05 SERVERING til kat16 IKKE NG GROSSISTER. Disse har per april kjøpt ca 109 tonn.
Korrigerer vi for disse kundene innen kat05 i fjor, har vi økning på 44 tonn i kategori 05. Halvparten av dette volumet skyldes endret distribusjon for faghandelskunder, fra Joh. Johannson Kaffe til ASKO.
Kraemer Maritime AS i kat 20, har økning på ca 14% i salg av kaffe «Offshore» fra Joh. Johannson Kaffe.
Storcash har per april kjøpt 3 tonn mindre enn i fjor fra Joh. Johannson Kaffe og Eureca Engros har kjøpt litt under 1 tonn.
Innen KBS har Joh. Johannson Kaffe en økning på 12 tonn over ASKO. Dette er økning på 32% fra i fjor. ESSO/DDL kjøper kaffe fra Solberg & Hansen til ca 70 av stasjonene. Kaffe fra S&H er ikke grossistdistribuert.
Shell/St1 startet med avtalekopp i mai måned i fjor og står for den gode volumutviklingen i KBS.

Resultat per april 2018 viser fortsatt vekst for Joh. Johannson Kaffe innen «Servering».

Markedsfakta per april i år, mot i fjor, viser at totalmarkedet I Norge innenfor HORECA går fram 0,5 %.  Joh. Johannson Kaffe har innenfor HORECA pluss 0,2%, tilsvarende 1 tonn. Joh. Johannson Kaffe har 33,2%. markedsandel for all grossistdistribuert klaffe innen HORECA.
Innen KBS har Joh. Johannson Kaffe per april bedret resultat mot 2017 med 12 tonn, tilsvarende 28% økning. Markedsandel er økt til 30,8%. Joh. Johannson Kaffe har større volumøkning i kg, enn totalmarkedet for KBS.
Mindre antall distribusjonsdager grunnet påske i mars 2018 versus april 2017 påvirker resultatet vesentlig.