Statustall mai 2018

DAGLIGVARE:
Kaffemarkedet styrker seg på dagligvare
Pr. uke 20 er kaffemarkedet likt i volum sett mot samme periode i 2017, fra å ha ligget hele -4% etter pr uke 16. NorgesGruppens kjeder lå langt etter pr. april, men hentet inn mye av dette inn mot 17. mai uken. Samtlige kjeder i NG har kjørt tøffe kampanjer, og NorgesGruppen overpresterer kraftig på kaffe med en andel på 46% mot naturlig andel på 43,1%. KIWI fortsetter å ta andeler på kaffe, mens KMH er i ferd med å ta inn det de har ligget etter hittil i år.

SERVERING:
Det er god fart i vårt kaffesalg også når vi nyter sol og varme. Per mai måned har vi utliknet påvirkningen av påske i år og i fjor. Det er 1 distribusjonsdag mindre per mai 2018 enn i 2017, da 2.pinsedag kom i juni måned 2017.
Dette beregnes å påvirke volum for Joh. Johannson Kaffe AS med ca. 10 tonn i kategorier for «Servering».
Salg fra ASKO for alle kategorier under «Servering» viser 65 tonn over i fjor, 5% økning. For kat 05 Storhusholdning isolert er resultat for Joh. Johannson Kaffe minus 92 tonn.
Ved signering av nye avtaler med ASKO har enkelte store kunder innen faghandel, W&J, Maske og Lyreco, blitt flyttet fra kat05 SERVERING til kat16 IKKE NG GROSSSTER.
Kraemer Maritime AS i kat 20, har økning på ca 10% i salg av kaffe «Offshore» fra Joh. Johannson Kaffe AS.

Storcash har per mai kjøpt 4 tonn mindre enn i fjor fra Joh. Johannson Kaffe og Eureca Engros har kjøpt 1 tonn.
Innen KBS har Joh. Johannson Kaffe en økning på 15 tonn over ASKO. Dette er økning på 29% fra i fjor. ESSO/DDL kjøper kaffe fra Solberg & Hansen til ca 70 av stasjonene. Kaffe fra S&H er ikke grossistdistribuert.
Shell/St1 startet med avtalekopp i mai måned i fjor og står for den gode volumutviklingen i KBS.

Resultat per mai 2018 viser fortsatt vekst for Joh. Johannson Kaffe As innen «Servering».

Markedsfakta per mai i år, mot i fjor, viser at totalmarkedet i Norge innenfor HORECA går tilbake 0,5 %. Joh. Johannson Kaffe AS har innenfor HORECA minus 0,6%, tilsvarende 3 tonn. Joh. Johannson Kaffe har 33,5% markedsandel for all grossistdistribuert klaffe innen HORECA.
Innen KBS har Joh. Johannson Kaffe AS per april bedret resultat mot 2017 med 15 tonn, tilsvarende 27% økning.
Markedsandel er økt fra 25,6% i fjor til 31,7% i år. Joh. Johannson Kaffe AS har større volumøkning i kg, enn totalmarkedet for KBS.