Statustall mars 2018

Dagligvare:
Rema 1000 og Joker best på kaffe påsken 2018!
Rema 1000 startet en tidlig kampanje mot påske, og frontet Friele 4pk til 79,90. Joker frontet Evergood 250g til 19,90 rett før påske og fikk veldig god respons på dette. Pr. uke 12 er det Joker etterfulgt av Rema som hadde størst prosentvis økning hittil i år, og som har størst andelsøkning etterfulgt av COOP Extra. MENY har planlagt et langt lavere kampanjetrykk i år enn i fjor, og SPAR har en mindre Evergood kampanje i år mot i fjor som gjør at Joh. Johannson Kaffe AS ligger noe etter på sammenlignbare tall. Bunnpris har en vekst hittil i år på 8%, hvor Joh. Johannson Kaffe AS har 75% økning på bekostning av Friele og Kjeldsberg. ALI Hele bønner har fått en meget god mottakelse i markedet, og vokser for hver uke.

Servering:
Salg fra ASKO for alle kategorier under «Servering» viser pluss 28 tonn over i fjor, 5% økning. For kat 05 Storhusholdning isolert er resultat for Joh. Johannson Kaffe AS minus 67 tonn. Årsak er at ved signering av nye avtaler med ASKO har et par store kunder innen faghandel, W&J og Lyreco, blitt flyttet fra kat05 SERVERING til kat16 IKKE NG GROSSISTER. Disse har per mars kjøpt ca 77 tonn.
Kraemer Maritime AS har økning på ca 10% i salg av kaffe «Offshore»  fra Joh. Johannson Kaffe AS.

Storcash har per februar kjøpt 0,5 tonn mindre enn i fjor fra Joh. Johannson Kaffe AS.
Innen KBS har Joh. Johannson Kaffe AS en økning på 11,6 tonn over ASKO. Dette er økning på 43% fra i fjor. ESSO/DDL kjøper kaffe fra Solberg & Hansen til ca 70 av stasjonene. Kaffe fra S&H er ikke grossistdistribuert.
Mix har økning på 6%. Jafs og Best har også resultat over i fjor. Shell/St1 startet med avtalekopp i mai måned i fjor og står for mesteparten av den gode volumutviklingen i KBS, med over 83% økning per mars.

Mars måned isolert viser minus 28 tonn for alle kategorier (5,8,12,16,20) over ASKO. Mindre antall distribusjonsdager grunnet påske i mars 2018 versus april 2017 påvirker resultatet vesentlig, estimert 25-30 tonn.
Resultat per mars 2018 viser fortsatt vekst for Joh. Johannson Kaffe As innen «Servering».

Markedsfakta per mars i år, mot i fjor, viser at totalmarkedet i Norge innenfor HORECA går tilbake 1,3%.  Joh. Johannson Kaffe AS har innenfor HORECA minus 1,7%, tilsvarende minus 6,5 tonn.
Joh. Johannson Kaffe AS har 33,2%. markedsandel for all grossistdistribuert kaffe innen HORECA.
Innen KBS har Joh. Johannson Kaffe AS per februar bedret resultat mot 2017 med 12 tonn, tilsvarende 40% økning.
Markedsandel er økt til 38,4%. Joh Johannson Kaffe AS har større økning enn totaløkning for KBS.
Mindre antall distribusjonsdager grunnet påske i mars 2018 versus april 2017 påvirker resultatet vesentlig.