Servering

Travle tider i et jubileumsår

Travle tider i et jubileumsår

I året 1866 ble Stortingsbygningen innviet, og samme år forlater bondesønnen Johan Johannson Askim og etablerer sin grossistvirksomhet i Christiania.

150 år senere har disse begivenhetene satt spor som hver for seg har hatt innvirkning på utviklingen av det norske samfunnet.  Stortingsbygningen ga rammer og muligheter for debatter og diskusjoner som skapte parlamentarismen og det norske folkestyret.

Johan Johannsons merkantile satsning skapte et fundament for det som 150 år senere er en av landets viktigste aktører innenfor både dagligvarehandel, storhusholdning og servicehandel. Handelsnæringen er viktig for samfunnet og bidrar til å skape arbeidsplasser og innovasjon. 40 000 ansatte i hele landet er tilknyttet NorgesGruppen direkte eller gjennom de butikker og selskaper som inngår i konsernets konsepter – bl.a. ASKO.

Ett av produktene som var med på å skape denne suksessen – og som fortsatt er et viktig kommersielt produkt for konsernet – er kaffe. Rå kaffebønner ble videresolgt i sekker til kjøpmenn som solgte disse videre i mindre kvanta.
Etter hvert økte etterspørselen etter ferdig ristede kaffebønner, og i 1926 fikk Joh. Johannson en egen brennemaskin. Det ble en suksess!

Kombinasjonen av det å lytte til markedet og satse på kvalitet, var en god oppskrift på suksess for Joh. Johannson den gang – på samme måte som det er i dag.  Derfor er det å forholde seg til endringer en del av hverdagen, og behovet for å holde seg oppdatert er større enn noen gang.

På kaffesiden har vi sett betydelige endringer de siste årene. Nye produkter og tidsriktige konsepter har gitt oss en formidabel vekst i alle markeder. Det gir ringvirkninger for alle ASKO-selskapene. Derfor er vi opptatt av å gi nyttig og god informasjon både om produkter, kampanjer og aktiviteter til alle som arbeider i ASKO.